Mokré uhlí

Pro odstranění hlušiny, kterou uhlí přirozeně obsahuje,  je používáno tzv.  “ Prádlo “ . Týká se více,  než jedné třetiny dodávek. Důsledkem toho může být uhlí mokré i v případě velmi teplého počasí, kdy několik dní nepršelo. Není to tedy naše vina.

Získali jsme ocenění Stříbrná známka

Od roku 2013 následně do r. 2023 včetně získala naše firma stříbrnou známku Severočeských dolů, a.s. Splnili jsme kritéria, pro získání stříbrné známky, která se z hlediska kvality prodeje i péče o koncového zákazníka jeví pro Severočeské doly, a.s. jako důležité a rozhodující. Kritéria jsou vyhodnocována v rámci návštěv jednotlivých uhelných skladů pracovníky útvaru Obchod […]